Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2014-007-„Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и публичност за Община Брацигово във връзка с договор №М-13-22-129/19.08.2014 г.

 

12-12-2014

Публичната покана с номер 9037386 с предмет Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и публичност за общ. Брацигово във връзка с изпълнение на договор №.М13-22-129/19.08.2014г. „Общинска администрация Брацигово – ефективна и компетентна”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрацияможе да видите и тук.

Изтегли:

Документация за участие, публикувана на 12.12.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 21.01.2015 г.

Договор за обществена поръчка, публикуван на 03.02.2015 г.

Информация за извършено плащане по догвор № Д-5/03.02.2015 г.публикувана на 27.02.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор публикувана на 29.05.2015 г.

Информация за окончателно плащане публикувана на 12.08.2015 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик