Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2014-008-процедура на договаряне без обявление по чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП с предмет "Извършване на неотложни аварийно - възстановителни работи и ликвидиране на последици от разлива на "Стара река" в кметство с.Исперихово,община Брацигово"

 

13-12-2014

Изтегли:

Решение за откриване, публикувано на 13.12.2014

Техническа спецификация, публикуана на 13.12.2014

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 17.12.2014

Договор за възлагане на поръчката, публикуван на 17.12.2014 г.

Информация за извършено плащане, публикувана на 28.01.2015

Информация за изпълнен договор, публикувана на 25.02.2015 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик