Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2015-011-„Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на детски градини и социални заведения в община Брацигово„

 

06-02-2015

Изтегли:

Решение РДР-1, публикувано на 06.02.2015 г.

Обявление, публикувано на 06.02.2015 г.

Документация за участие, публикувана на 06.02.2015 г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 10.03.2015 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 на участниците, публикувано на 11.03.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 17.03.2015

Протокол № 3 от работата на комисия публикуван на 17.03.2015 г.

Решение №РДР-9/17.03.2015, публикуван на 17.03.2015 г.

Информация за освободени гаранции на отстранени и класирани участници, публикувана на 02.04.2015 г.

Информацияза освободени гаранции за участие на класирани на 1-во и 2-ро място участници публикувана на 17.04.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 14.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор през м.май 2015 г., публикувана на 08.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор през м.юни 2015 г., публикувана на 01.07.2015 г.

Информация за извършени плащания през м. юли публикувана на 10.08.2015 г.

Информация за извършени плащания през м август публикувана на 07.09.2015 г.

Информация за извършени плащания през м. септември публикувана на 02.10.2015г.

Информация за извършено плащане през м. октомври публикувана на 04.11.2015 г.

Информация за извършено плащане през м ноември публикувана на 04.12.2015 г.

Информация за извършени плащания през м. декември 2015 г. публикувана на 05.01.2016 г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение публикувана на 15.01.2016 г.

Информация за извършено плащане през м.януари 2016 г. публикувана на 02.02.2016 г

Информация за приключване изпълнението на договор публикувана на 25.02.2016 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик