Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2015-014: Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи и обследване

 

07-05-2015

Публичната покана е публикувана в регистъра под номер 9041517 на 07.05.2015 г. на АОП и може да видите тук.

Изтегли:

Образци на документи, публикувани на 07.05.2015 г.

Публична покана, публикувана на 07.05.2015 г.

Документация, публикувана на 07.05.2015

Протокол от работата на комисията, публикуван на 02.06.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка и приложения към него публикуван на 12.06.2015 г.

Информация за изпълнение на договор публикувана на 03.03.07.2015 г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение публикувана на 21.07.2015 г.

Информация за извършено окончателно плащане по договор публикувана на 04.01.2016 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик