Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2015-017: “Доставка на биогориво за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации модел „Екотерм Макс 3” и „Екотерм 120” за нуждите на общинска администрация гр. Брацигово за отоплителен сезон 2015/2016 г.”

 

03-07-2015

Публична покана с номер 9043468 - може да изтеглите от тук

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА Е ОТТЕГЛЕНА ОТ РЕГИСТЪРА НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОКАНИ НА 08.07.2015г.

Изтегли:

Документация за участие

Образци

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик