Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2015-018: “Доставка на биогориво за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации модел „Екотерм Макс 3” и „Екотерм 120” за нуждите на общинска администрация гр. Брацигово за отоплителен сезон 2015/2016 г.”

 

08-07-2015

Публична покана с номер 9043612  - може да намерите тук

Изтегли:

Публична Покана

Документация

Образци към документацията

Заповед за прекратяване на обществена поръчка публикувана на 23.07.2015г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик