Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2015-020:“Реконструкция на път гр.Брацигово-с.Капитан Димитриево в участъка от км 1+450 до км 1+600 (асфалтова настилка ) и направа на довеждащ водопровод от полиетиленови тръби Ф 160 PN10 с дължина 562 м. в участъка на Главен клон I от ...

 

10-08-2015

"Реконструкция на път гр.Брацигово-с.Капитан Димитриево в участъка от км 1+450 до км 1+600 (асфалтова настилка ) и направа на довеждащ водопровод от полиетиленови тръби Ф 160 PN10 с дължина 562 м. в участъка на Главен клон I от шахта калник в т.55 до т.41 и в участъка на клон 6 от  т.41 до т. 102  за реализиране на одобрен проект "Реконструкция на селищна водопроводна  мрежа в с. Равногор и "Реконструкция  на път гр.Брацигово - с.Капитан Димитриево".

 

Изтегли:

Решение № РДР-30 /10.08. 2015 г.за откриване на процедурата на договаряне без обявление

Покана до "Тракия РМ" ООД гр. Пловдив

Приложения към поканата

Протокол от договаряне публикуван на 14.08.2015 г.

Доклад на комисията по договаряне пуликумван на 14.08.2015 г.

Решение на възложителя за избор на изпълнител публикувано на 14.08.2015 г.

Информация за сключен договор публикувана на 01.09.2015 г.

Информация за извършено авансова плащане по договора публикувана на 08.10.2015г.

Информация за извършено плащане през м. февруари 2016 г. публикувана на 02.03.2016 г.

08.04.2016 г.-Информация за извършено плащане през м. март.

12.07.2016 г. - Информация за извършено окончателно плащане по договор за обществена поръчка

14.07.2016 г. - Информация за изпълнен договор

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик