Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2015-024: "Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Брацигово, по обособени позиции"

 

17-08-2015

Обявлението с № 682958 може да намерите тук

Решение № 682954 за откриване на процедура може да намерите тук

Изтегли:

Документация за участие, публикувана на 17.08.2015г.

Протокол № 1 от работа на комисията публикуван на 18.09.2015г.

Протокол 2 от работата на комисията публикуван на 15.10.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти (Плик № 3 ) публикувано на 15.10.2015 г.

Протокол № 3 от работа на комисията публикуван на 20.10.2015 г.

Решение на Възложителя за избор на иизпълнител на обществената поръчка побликувана на 20.10.2015 г.

Информация за освободени гаранции публикувана на 07.12.2015 г.

Договори по обособени позиции за обществена поръчка и приложенията към тях публикувани на 07.12.2015 г.

Информация до АОП за сключен договор по обособени позиции публикувана на 07.12.2015г.

14.04.2016 г.-Извършено плащане- аванс по договор

25.05.2016 г.-Информация за извършено 1-во междинно плащане през м. април 2016 г.

25.05.2016 г. -Информация за извършено 2-ро междинно плащане през м. май 2016 г.

14.06.2016 г. Информация за извършено междинно плащане през м. юни 2016 г.

02.08.2016 г. - Извършено окончателно плащане по договор за общ. поръчка

26.08.2016г. - Информация за изпълнен Договор №Д-127/01.12.2015г.

31.08.2016 г. - Информация за извършено окончателно плащане по договор № Д-126/01.12.2015 г.

31.08.2016 г. - Информация за изпълнен договор № Д-126/01.12.2015 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик