Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2015-027: "Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на детски градини и социални заведения в община Брацигово"

 

06-10-2015
Обявление за поръчката може да намерите тук

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

Обявление

Документация за участие

Техническа спесификация

Методика за оценка

Образци за участие

Отговор на запитване по обществената поръчка публикуван на 28.10.2015 г.

Отговор на запитване по обществената поръчка публикуван на 30.10.2015 г.

Протокол № 1 от работа на комисията публикуван на 10.11.2015 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 публикувано на 01.12.2015 г.

Протокол № 2 от работа на комисията публикуван на 01.12.2015 г.

Протокол № 3 от работа камисията публикуван на 14.12.2015 г.

Протокол № 4 публикуван на 14.12.2015 г.

Решение за прекратяване на процедура публикувано на 14.12.2015 г.

Информация за освободени гаранции за участие публикувана на 05.01.2016 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик