Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2015-028: "„Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на МПС и друга техника в общинска администрация гр.Брацигово,община Брацигово за 2015/2016 година”

 

12-11-2015
Публична покана с номер 9047558, може да намерите тук

Изтегли:

Заповед за откриване

Публична покана

Документация за участие

Образци

Протокол от работата на комисия публикуван на 02.12.2015 г.

Договор за обществена поръчка пуБликуван на 11.12.2015 г.

Информация за извършено плащане през м.януари публикувана на 02.02.2016 г.

09.03.2016 г. - Информация за извършени плащания през м.февруари 2016г.

06.04.2016 - Информация за извършени плащания през м. март 2016 г.

18.05.2016г. -Информация за извършени плащания през м април 2016 г.

07.06.2016 г. - Информация за извършено плащане през м. май 2016 г.

06.07.2016 г. - Информация за извършено плащане през м. юни 2016 г.

09.08.2016 г. - Информация за извършено плащане през м. юли

19.09.2016 - Информация за извършени плащания през м. август 2016 г.

07.10.2016 - Информация за извършени плащания през м септември 2016 г.

07.11.2016 г. - Информация за извършени плащания през м. октомври

06.12.2016 г. Информация за извършени плащания през м. ноември 2016 г.

11.01.2017 Информация за извършени плащания през м декември 2016 г.

21.02.2017г. - Информация за извършени плащания през м. януари 2017 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик