Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2016-001: „Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/,Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, Обществена трапезария/ОТ/ и Комплекс за социални услуги за деца и ..."

 

14-01-2016

Обявление с № 707634 може да намерите тук

Решение с № 707631 може да намерите тук

Изтегли:

Решение публикувано на 14.01.2016г.

Обявление, публикувано на 14.01.2016г.

Указания, публикувани на 14.01.2016г.

Методика за оценка, публикувана на 14.01.2016г.

Техническа спесификация, публикувана на 14.01.2016г.

Образци на документи, публикувани на 14.01.2016г.

Отговор на запитване публикуван на 04.02.2016г.

Протокол № 1 от работа на комисията, публикуван на 15.02.2016г.

10.03.2016 - Протокол № 2 от работа на комисията

10.03.2016 г. - Протокол № 3 от работа на комисията

10.03.2016 г. - Съобщение за отваряне на Плик № 3 "Предлагана Цена "

17.03.2016 г. - Протокол №4 от работа на комисия

17.03.2016г. - Решение за избор на изпълнител

15.04.2016 - Договор за обществена поръчка и приложения към него

18.04.2016 - Информация за освободени гаранции за участие

06.07.2016 г. -Информация за извършени плащания през м. юни 2016 г.

09.08.2016 г. -Информация за извършени плащания през м. юли 2016 г.

19.09.2016 - Информация за извършени плащания през м. август 2016 г.

07.10.2016 г. -Информация за извършени плащания през м. септември 2016 г.

07.11.2016 г. - Информация за извършени плащания през м октомври 2016 г.

05.12.2016: Информация за извършени плащания през м.ноември 2016 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик