Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2016-004: “Укрепване и изграждане на подпорни стени по коритото на река „Умишка“, от имот с пл.№06207.502.9577 до имот с пл. № 06207.5.287 и от имот с пл. № 06207.5.308 до имот с пл. № 06207.5.276 – II етап“ – гр. Брацигово“

 

17-03-2016
Покана с №9051425 може да намерите тук

Изтегли:

Заповед за откриване на поръчката

Документация за участия

Техническо задание

Образци за участие

05.04.2016 г. - Протокол от работа на комисия

11.04.2016 г. Договор за обществена поръчка

15.07.2016г. : Информация за извършено окончателно плащане по договор № 120/11.04.2016 г.

15.07.2016 г. : Информация за изпълнен договор № 120/11.04.2016 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик