Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2016-005: “Доставка на биогориво-дървесни пелети за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации за нуждите на общинска администрация гр. Брацигово за отоплителен сезон 2016/2017 г.”

 

11-04-2016

Публична покана № 9052365, може да наметите тук

Изтегли:

Заповед за събиране на оферти чрез публична покана

Документация за участие

Образци на документи

22.04.2016-Протокол от работа на комисия за разглеждане ,оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет " Доставка на биогориво-дървесни пелети за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации за нуждите на общинска администрация- град Брацигово за отоплителен сезон 2016-2017 година.

04.05.2016 Договор с приложения към него

06.07.2016 г. - Информация за извършено плащане през м юни

08.08.2016 г. Информация за извършено плащане през м.юли 2016 г.

02.09.2016 - Информация за извършени плащания през м. август 2016 г.

07.10.2016 - Информация за извършени плащания през м. септември 2016

07.11.2016 - Информация за извършено плащане през м. октомври 2016г.

05.12.2016г. - Информация за извършени плащания през м. ноември 2016 г.

11.01.2017 - Информация за извършено окончателно плащане по договор № д -132/04..05.2016 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик