Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2016-008: „Изработване на технически проект за път “III-377“ Пещера – Брацигово – Равногор – Вълча Поляна – Нова Махала-/Пещера – Батак,в участъка от км 22+165 до км 34+660 и упражняване на авторски надзор при изпълнението на СМР по проект

 

01-08-2016

1. Решение за откриване на процедура № 742693

2. Обявление за поръчка № 742694

3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 743741

 

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация за участие

Образци на документи

05.08.2016г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

05.08.2016г. - Документация за участие

05.08.2016г. - Техническа спецификация

05.08.2016г. - Образци

30.08.2016г. - Протокол от работа на комисията

30.08.2016 г.- Решение за избор на изпълнител

27.09.2016 г. - Договор за обществена поръчка

27.09.2016 - Обявление за възложена обществена поръчка

05.02.2018 г. Обявление за приключен договор за общ. поръчка

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик