Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2016-009: “Зимно поддържане на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Брацигово през зимен сезон 2016 /2017 година.”

 

02-09-2016
Информация за публикувана обява може да намерите тук

Изтегли:

02.09.2016 г.- Обява за обществена поръчка

02.09.2016 г. - Документация за участие

02.09.2016 г. - Образци

26.09.2016 - Протокол от работа на комисията

19.10.2016 г. - Договор за обществена поръчка и приложенията към него

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик