Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2017-004: „ Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово - ул.„Георги Златков“, ул.“Трети март“, ул. „Грамадите“, ул.“К.Партъчев“ , ул. „П.Карналов“, ул. „Иван Хрисчев“, ул. „Н.Боянов“ и ул. „Братя Гачеви“

 

26-07-2017

Изтегли:

Обява за обществена поръчка

Документация за участие

Образци на документи

КСС

Проектна документация

14.08.2017г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за удължаване на срока

Протокол от работа на комисията публикуван на 18.08.2017г.

21.08.2017 г. - Договор за възлагане на обществена поръчка

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик