Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПРЕКРАТЕНА !!! Уникален №ОП2018-001: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДЦВХУ, Осигуряване на „Топъл обяд“ по оперативна програма и КСУДС/ в гр. Брацигово, община Брацигово по 5 обособени позиции

 

17-01-2018

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Осигуряване на  Топъл обяд  по оперативна програма  за храни и/или основно материално подпомагане към домашен социален патронаж и  Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.Брацигово, община Брацигово "  по обособени позиции,

Обособена позиция № 1 "ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ  И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ"

Обособена позиция № 2 "ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА "

Обособена позиция № 3 "ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ "

Обособена позиция № 4 "ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ  ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ  И  ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ"

Обособена позиция № 5" ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ  И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ'' ,

РЕШЕНИЕ № 825046   ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ОБЯВЛЕНИЕ № 825048 ЗА ПОРЪЧКАТА

Изтегли:

Документация

Образци на документи

25.01.2018г. - Решение за прекратяване на процедура

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик