Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2018-003:"„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДЦВХУ, Осигуряване на „Топъл обяд“ по оперативна програма и КСУДС/ в гр. Брацигово, община Брацигово по 5 обособени позиции

 

06-02-2018

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Осигуряване на  Топъл обяд  по оперативна програма  за храни и/или основно материално подпомагане към Домашен социален патронаж и  Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.Брацигово, община Брацигово"  по обособени позиции :

 

Обособена позиция № 1: "ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ  И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ";
Обособена позиция № 2: "ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА ";
Обособена позиция № 3:
"ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ ";

Обособена позиция № 4: "ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ  ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ  И  ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";

Обособена позиция № 5: " ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ  И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ'';

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация за участие

Технически спецификации

Методика за оценка

Образци за участие

06.03.2018г. - Протокол №1 от работата на комисията

16.03.2018 г. - Съобщение от комисията за отваряне на Плик "Ценови параметри"

29.03.2018 г. -Протокол № 2 от работа на комисията

29.03.2018 г.-Протокол № 3

29.03.2018 г..- Протокол № 4

29.03.2018 г-- Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка

09.05.2018 г.- Договор за възлагане на общ. пор. за обособ.позиция № 1

09.05.2018г. Приложения към договора

09.05.2018г. Договор за възлагане на общ. пор. за обособ.позиция № 2

09.05.2018 г. Приложения към договора

09.05.2018г. Договор за възлагане на общ. пор. за обособ.позиция № 3

09.05.2018г. Приложения към договора

09.05.2018г. Договор за възлагане на общ. пор. за обособ.позиция № 4

09.05.2018г. - Приложения към договора

09.05.2018г. Договор за възлагане на общ. пор. за обособ.позиция № 5

09.05.2018г. Приложения към договора

09.05.2018г. Обявление за възложена поръчка

02.11.2018 г. -Допълнително споразумение ДС-96/01.11.2018 г.

02.04.2019 г. - Допълнително споразумение ДС-31-1/01.04.2019 г.

16.05.2019г. Обявление за приключване на договор № Д-27/30.04.2018г.

16.05.2019г. Обявление за приключване на договор № Д-28/30.04.2018г.

16.05.2019г. Обявление за приключване на договор № Д-29/30.04.2018г.

16.05.2019г. Обявление за приключване на договор № Д-30/30.04.2018г.

16.05.2019г. Обявление за приключване на договор № Д-31/30.04.2018г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик