Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПРЕКРАТЕНА с Решение № РДР-2 от 23.01.2019г. Уникален №ОП2019-001:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДЦПЛУ, Осигуряване на ТО по ОП към ДСП и КСУДС гр.Брацигово по 5 обособени позиции:

 

16-01-2019

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за пълнолетни лица  с увреждания, Осигуряване на  Топъл обяд  по оперативна програма  за храни и/или основно материално подпомагане към Домашен социален патронаж и  Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.Брацигово, община Брацигово"  по обособени позиции :

Обособена позиция № 1 "Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия" 
Обособена позиция № 2
"Доставка на мляко, млечни изделия и яйца"

Обособена позиция № 3 "Доставка на месо и местни продукти, риба и рибни продукти „

Обособена позиция № 4 "Доставка на трайни хранителни продукти, подправки,  шоколадови  и захарни изделия"

Обособена позиция № 5 "Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, замразени храни "

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Техническа спецификация

Проект на договор

Образци и указания за попълване

23.01.2019 г. Решение за прекратяване на процедура

05.02.2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик