Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2019-003“Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулярни цени от краен снабдител за нуждите на обекти в гр.Брацигово, с.Розово и с. Жребичко, община Брацигово, област Пазарджик “

 

05-02-2019

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

Техническа спецификация

12.03.2019 г. - Становище на АОП за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП

20.03.2019 г.- Договор за възлагане на обществена поръчка и приложенията към него

20.03.2019 г. Обявление за възложена поръчка

17.03.2020 г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик