Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2019-004: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДЦПЛУ, Осигуряване на ТО по опер.програма към ДСП и КСУДС гр.Брацигово по 5 обособени позиции

 

14-02-2019

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за пълнолетни лица  с увреждания, Осигуряване на  Топъл обяд  по оперативна програма  за храни и/или основно материално подпомагане към Домашен социален патронаж и  Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.Брацигово, община Брацигово"  по обособени позиции :

Обособена позиция № 1 "Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия" 
Обособена позиция № 2
"Доставка на мляко, млечни изделия и яйца"

Обособена позиция № 3 "Доставка на месо и местни продукти, риба и рибни продукти„

Обособена позиция № 4 "Доставка на трайни хранителни продукти, подправки,  шоколадови  и захарни изделия"

Обособена позиция № 5 "Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, замразени храни "

Изтегли:

1. Решение за откриване на процедура

2.Обявление за поръчка

3.Документация

5. Договор - проект!

6.Образци

Техническа спецификация

15.03.2019г.-Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри"

27.03.2019 г. Протокол № 1 от работа на комисия

27.03.2019г. Протокол № 2 от работа на комисия

27.03.2019г. Протокол № 3 от работа на комисия

27.03.2019г. Решение за избор на изпълнител

10.05.2019 г. -Договор за възлагане на обособена позиция № 1 и приложенията към него

10.05.2019 г.- Договор за възлагане на обособена позиция № 2 и приложенията към него

10.05.2019 г.-Договор за възлагане на обособена позиция № 3 и приложенията към него

10.05.2019 г.-Договор за възлагане на обособена позиция № 4 и приложенията към него

10.05.2019 г. -Договор за възлагане на обособена позиция № 5 и приложенията към него

10.05.2019 г. - Обявление за възложена поръчка

27.05.2020г. -Обявление за приключен договор № Д-24/22.04.2020г.

27.05.2020г.- Обявление за приключен договор № Д-25/22.04.2020г.

27.05.2020г.- Обявление за приключен договор № Д-26/22.04.2020г.

27.05.2020г.- Обявление за приключен договор № Д-27/22.04.2020г.

27.05.2020г.- Обявление за приключен договор № Д-30/22.04.2020г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик