Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПРЕКРАТЕНА!!! Уникален №ОП2019-006:„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово – ул.“Ана Гиздова“, ул.“Н. Вапцаров“, ул.“Хр. Смирненски“, ул.“Г. Петков“, ул.”Хр. Гюлеметов“, ул.„Антон Ашкерц“, ул. „Г. Бенковски“, ул.“П. Фикин, ул.

 

27-05-2019
Връзка с пазарни консултации ТУК

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

Обявление

Указания

Техническа спецификация

Проектна документация

Образци на документи

03.06.2019 Разяснение по направено запитване

18.06.2019г - Решение за Прекратяване на процедура

10.07.2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик