Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2019-010:“Доставка на биогориво-костилки от кайсии за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – База 2 в гр.Брацигово,община Брацигово

 

10-09-2019

Изтегли:

Обява

Указания

Техническа спецификация

Договор-проект

Образци на документи

20.09.2019 г. Обява по чл.20, ал.3 за удължаване на срока за подаване на оферти

20.09.2019 г. Информация към АОП за публикувана обява за удължаване на срока за подаване на оферти

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик