Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2020-001: “Доставка на биогориво-дървесни пелети за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации за нуждите на общинска администрация гр. Брацигово и звената към нея”

 

08-01-2020

Изтегли:

1.Обява

2.Указания

3. Техническа спецификация

4.Договор-проект

5.Образци

08.01.2020г. Информация към АОП за публикувана обява в ПК

27.01.2020г. - Протокол от работа на комисия

03.02.2020г. - Договор за възлагане и приложения

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик