Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2020-002: „„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Брацигово, община Брацигово“ по обособени позиции :

 

15-01-2020

Обособена позиция № 1 "Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия" 
Обособена позиция № 2
"Доставка на мляко, млечни изделия и яйца"

Обособена позиция № 3 "Доставка на месо и местни продукти, риба и рибни продукти „

Обособена позиция № 4 "Доставка на трайни хранителни продукти, подправки,  шоколадови  и захарни изделия"

Обособена позиция № 5 "Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, замразени храни "

Изтегли:

Решение

Обявление

Документация

Технически спецификации

Договор- проект

Образци

28.02.2020г. Протокол № 1 от работа на комисия

12.03.2020г. - Съобщение за отваряне на Плик"Предлагани ценови параметри"

31.03.2020 г. Протокол № 2

31.03.2020 г. Протокол № 3

31.03.2020 г. Протокол № 4

31.03.2020 г. Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП

31.03.2020 г. Решение за избор на изпълнител

21.04.2020 г. - Решение за изменение на Решение №РДР-15/31.03.2020 г.

07.05.2020 - Договор за възлагане за обособена позиция № 1

07.05.2020 - Приложения към догово

07.05.2020 - Договор за възлагане за обособена позиция № 2

07.05.2020 - Приложения към договора

07.05.2020 - Договор за възлагане за обособена позиция № 3

07.05.2020 - Приложения към договора

07.05.2020 - Договор за възлагане за обособена позиция № 4

07.05.2020 - Приложения към договора

07.05.2020 - Договор за възлагане за обособена позиция № 5

07.05.2020 - Приложения към договора

07.05.2020-Обявление за възложена поръчка

11.06.2021г. - Приключен договор Д-42

11.06.2021г. - Приключен договор Д-43

11.06.2021г. - Приключен договор Д-44

11.06.2021г. - Приключен договор Д-45

11.06.2021г. - Приключен договор Д-46

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик