Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2020-003:“Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулярни цени от краен снабдител за нуждите на обекти към общинска администрация гр.Брацигово, кметство с.Розово и кметство с. Жребичко, община Брацигово, област Пазард

 

24-01-2020

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

Техническа спецификация

16.03.2020 г. Договор за възлагане на обществена поръчка и приложения към него

20.07.2021 - Обявление за приключил договор

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик