Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПРЕКРАТЕНА!!! Уникален №ОП2020-005: Избор на изпълнител за осъществяване на техническа и биологична рекултивация на обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І

 

11-06-2020

Избор на изпълнител за осъществяване на техническа и биологична рекултивация на обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Изпълнение на СМР на етап Техническа рекултивация

Обособена позиция 2 - Изпълнение на дейности по Биологична рекултивация

 

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изтегли:

"1. Решение за откриване на поръчка

2.Обявление за поръчка

3. Документация

4. Технически спецификации

5. Методика за оценка

6. Проекти договори

7. Образци на документи

29.06.2020г.-Отговор на запитване

29.06.2020г.-Решение за прекратяване

10.07.2020г. Обявление за прекратяване на поръчка

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик