Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-285/06.06.2022г. за промяна на заповед № РД-26/13.01.2020г. на Кмета на Община Брацигово

 

14-09-2022

ДО

СИЛВАНА НИКОЛОВА НАЛБАНТОВА - гр. София, ул. "Асен Разцветников" №7А, ет.4, ап.7

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-285/06.06.2022г. за промяна на заповед № РД-26/13.01.2020г. на Кмета на Община Брацигово на основание чл.62 ал.2 от АПК.

         Заповед№ РД-285/06.06.2022г. може да бъде разгледана от заинтересованите страни всеки работен ден от 08:00 до 12:00ч и от 13:00 до 17:00ч в сградата на Община Брацигово, стая №7, тел. 03552/20-65.

Искания и възражение по заповедта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик