Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Покана за доброволно премахване на строеж

 

06-02-2024

ДО

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

УЛ."33"№ 36

С. КОЗАРСКО 4582

 

 

Относно: Заповед № РД-606/18.10.2022г.

 

                                                                      

                                                                

                                                                     ПОКАНА

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ   ГОСПОДИН   АТАНАСОВ,

 

   Във връзка с гореописаната Заповед на Кмета на Община Брацигово за премахване на строеж: „Гараж" в УПИ III-707, кв. 41 по РП на с. Козарско, Ваша собственост, Ви уведомяваме, че в 5 дневен срок от получаване на настоящето писмо трябва да предприемете действия по премахване на визирания строеж. Общинска администрация ще извърши последваща проверка, и при неизпълнение ще започне процедура по Сключване на договор по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с фирма изпълнител за извършване на принудително премахване на „Гараж" .

 

 

 

 

 

С уважение,

Надежда Казакова

Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик