Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Водене на кореспонденция по електронен път на граждани и фирми

 

25-03-2020

СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

                   

Във връзка с възможностите , които предоставя Системата за електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път на граждани  и фирми , могат да подават  жалби, сигнали , искания и др. без да е необходимо физическо присъствие в деловодството на администрацията. Изисква се регистрация в системата и наличие на електронен подпис или ПИК на НОИ. В нея може да влезнете от : (https://edelivery.egov.bg/) и  адрес www.egov.bg. на , които може да се информирате. Има възможност за издаване на безплатен едномесечен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Повече за това може да видите на адрес : www.egov.bg. Препоръчваме да се регистрирате в системата с цел  максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване на офисите в администрацията. Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за обществено здраве от международно значение по отношение на опасността от разпространение на коронавирус COVID -19 апелираме за активност в използването на внедрените в държавна администрация механизми за електронна комуникация.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик