Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО И МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС ЗА СНИМКА ЗА УЧЕНИЦИ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА' 2021

 

21-04-2021

ОБЩИНА БРАЦИГОВО   И МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ    ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ  ОРГАНИЗИРАОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС ЗА СНИМКА ЗА УЧЕНИЦИ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА' 2021В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „ТЪРСИМ ВИНАГИ ДОБРОТО"


Регламент на фотоконкурса 2021

1. Ограничения

1.1. Всеки УЧЕНИК може да участва с максимум 3 снимки във фотоконкурса.

1.2. Снимките за фотоконкурса трябва да СА НАПРАВЕНИ ОТ УЧЕНИКА.

2. Технически изисквания към снимките, изпращани за фотоконкурса

2.1. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG

2,2. Снимките трябва да изобразяват природен пейзаж;

2.3. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:- обработка на яркост и контраст;- изостряне на изображението;Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали.

3. Участие

3.1. изпращането на снимки става на адресobrazovanie_brvo@abv.bg

3.2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

- заглавие на снимката

- име на автора фотограф

- текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката

4. Срокове

4.1. Срок за изпращане на снимкитеКонкурсът се открива на 19 април 2021 г.Краят на конкурса на 23 април 2021 г.Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

4.2. Обявяване на победителите.на 26 април 2021 г. г. ще бъдат обявени номинираните за наградите на фотоконкурса. 

4.4. Наградите ще бъдат връчени на 29 април 2021 г. в храм „Св.Йоан Предтеча";

Татяна Симонова 
Община Брацигово

 Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик