Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА 2020 ГОДИНА

 

15-07-2021

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ЗА 2020 ГОДИНА
 
На основание чл. 14 и чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общински съвет Брацигово, каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Брацигово за 2020 година, отчет за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 г., годишен отчет за състоянието на общински дълг за 2020 г.,
което ще се проведе на 09.08.2021 г. понеделник от 10.00 часа в залата на Младежки дом гр. Брацигово.
 

Материалите по отчета на бюджета за 2020 г. са на разположение на заинтересованите всеки работен ден, в сградата на общинска администрация, стая № 16, публикувани са на интернет сайта на Община Брацигово и във в. „Априлци" на 15.07.2021 г.
Становища и предложения по Отчета на Общинския бюджет за 2020 г. могат да се представят в деловодството на Община Брацигово или на електронен адрес: kmet@bratsigovo.bg в срок до 05.08.2021 г. /включително/.


инж. Веселина Дамова
Председател на Общински съвет Брацигово

Изтегли:

Покана за публично обсъждане

Справки

Обяснителна записка

П Р О Т О К О Л от проведено обществено обсъждане на Отчета

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик