Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

„Патронажна грижа + в община Брацигово“

 

16-07-2021
С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.  е одобрено проектно предложение на Община Брацигово  за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002  „Патронажна грижа +".

Изтегли:

„Патронажна грижа +“

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик