Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

09-09-2021

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

Изх. No 08-08-225/09.09.2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси" на община Брацигово. Администрацията на Община Брацигово е подготвила това съобщение,за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

 

Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Брацигово и се публикуват в интернет страницата на община Брацигово.Ако в 14 дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то

на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел "Местни Приходи" при Община Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

Вид на задължението

1. 

АУЗД6303000049-1/17.06.2021г.

ИВАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

С.БЯГА

УЛ."СЕДЕМНАДЕСЕТА"№2

МПС

2.

АУЗД6303000072-1/11.08.2021г.

ДИМИТРИЙКА ЗАПРИНОВА МОТИШОВА

С.ИСПЕРИХОВО

УЛ."ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЪРВА"№2

МПС

3.

АУЗД6303000073-1/11.08.2021г.

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АРАБАДЖИЕВ

 С.ИСПЕРИХОВО

УЛ."ЧЕТИРИНАДЕСЕТА"№1

МПС

4. 

АУЗД6303000080-1/12.08.2021г.

ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА  ВЪЛЕВА

ГР.СОФИЯ

Ж.К.ЛЮЛИН №918 ВХ.Б АП.42 ЕТ.7

ДНИ и ТБО

5

АУЗД6303000081-

1/12.08.2021г

ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ДОЙЧИНОВА -ДОНКОВА

ГР.СОФИЯ

 

Ж.К.ЛЮЛИН №918 ВХ.Б АП.42 ЕТ.7

ДНИ и ТБО

6.

АУЗД6303000082-1/12.08.2021г.

 ДЕНКА ВАСИЛЕВА ПРОДАНОВА

 ГР.ПЛОВДИВ

УЛ."КРИЧИМ"№8

ДНИ и ТБО

7.

АУЗД6303000083-1/12.08.2021г.

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА  ПЕТРОВА

ГР.ПЛОВДИВ,

УЛ."ТУРГЕНЕВ"№24

ДНИ и ТБО

8.

АУЗД6303000085-1/12.08.2021г.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

 ГР.ПЕЩЕРА

УЛ."ТРЕТИ МАРТ"№13

ДНИ и ТБО

9.

АУЗД6303000086-1/12.08.2021г.

ТОДОР  ИВАНОВ ВЪРБАНОВ

ГР.БРАЦИГОВО

БУЛ."ТРЕТИ МАРТ"№86

ДНИ и ТБО МПС

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик