Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ВАЖНО ПРЕССЪОБЩЕНИЕ!

 

21-10-2021

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с появила се в публичното пространство в град Брацигово по-рано днес информация за настаняване на лица от чуждестранен произход в града следва да се даде следното разяснение на създалата се ситуация, а именно:

На 21.10.2021г. в Община Брацигово постъпи искане от лице, жител на Община Брацигово, собственик на имот в града, в което същото изразява желание и съгласие на десет лица, граждани на Сирийската арабска република да бъде направена адресна регистрация на адреса на имот, находящ се в град Брацигово, който е частна собственост на същото лице-заявител.

След извършена проверка на представените документи на лицата бе установено, че на същите е предоставен хуманитарен статут от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България.

С оглед спазването на разпоредбите на Закона за гражданската регистрация бе установено, че на площта на жилището могат да бъдат регистрирани до 10 лица.

Община Брацигово няма законово основание да откаже издаването на удостоверения за адресна регистрация на лицата, но стриктно спазва изискването за максимален брой лица, които могат да бъдат регистрирани на един и същи адрес, поради което бе разрешена регистрацията на осем лица, тъй като към момента на адреса има регистрирани две лица.

Пред съответните служители на Община Брацигово лицата са заявили, че възнамеряват скоро да закупят жилища в друга община и област и намерението им не е да остават и да се задържат в града.

Община Брацигово ще положи всички необходими усилия за опазване на обществения ред и защита спокойствието на гражданите. Осъществява се  активна комуникация с органите на МВР, които са информирани за случая.

Считаме, че всеки гражданин следва да има съзнание и ясна представа за това на какви лица предоставя свой имот и да си дава сметка за възможните последствия от това.

Призоваваме населението да не се поддава на слухове и спекулации, а да запази спокойствие, тъй като няма причина за безпокойство.

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик