Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение до предприятията от туристическия сектор на територията на Община Брацигово

 

24-11-2021

Съобщение

до

предприятията от туристическия сектор на територията на Община Брацигово, упражняващи дейност в сферата на хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, организиране на конгреси и търговски изложения, други дейности по хуманно здравеопазване, експлоатация на зали за представления, дейности, свързани с развлечения и отдих, поддържане на добро физическо състояние.

 

Налице е отворена схема за кандидатстване за подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от горепосочените сектори, които са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с реализирания оборот без ДДС през 2019 г.

По схемата се предоставят безвъзмездни средства за осигуряване на ликвидност за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID -19.

Крайният срок за подаване на документи е: 29.11.2021 г.

 

За повече информация - тел. 0895 535984

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик