Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Информация относно прекратяване функционирането на административно звено - филиал Брацигово към Дирекция „Бюро по труда

 

06-12-2021

Уважаеми жители на Община Брацигово,

На 02.12.2021г. в община Брацигово пристигна писмо от Директор на Дирекция „Бюро по труда" гр. Пещера, с което ни уведомяват, че считано от 01.01.2022г. се прекратява функционирането на административно звено - филиал Брацигово към Дирекция „Бюро по труда" гр. Пещера, а също и че от същата дата се закрива услугата „изнесено работно място" в село Исперихово. Като мотив и основание е посочена заповед на изпълнителния директор на Агенция по заетостта.

Описано е също, че предоставянето на услугата „мобилно бюро по труда" е възможно само под условие, че бъде подписано двустранно споразумение за сътрудничество, като при този вариант бюрото по труда ще работи на територията на Община Брацигово само по една седмица месечно.

Ръководството на община Брацигово категорично се противопоставя на подобни едностранни и немотивирани действия от страна на Агенция по заетостта. В тази връзка  на 03.12.2021г. от Кмета на община Брацигово бе изпратено писмо до Дирекция „Регионална служба по заетостта" - Пловдив, Агенция по заетостта и Министерство на труда и социалната политика с подробно мотивирани възражения срещу закриването на тези услуги на територията на общината.

Считаме, че е недопустимо да се лишава цяла община от качествено и ежедневно предоставяне на така необходимите услуги, свързани със заетостта, поради което ще предприемем всичко възможно за да не се стига до прекратяване на функционирането им.

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик