Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение от ОСЗ гр. Пещера

 

13-07-2022

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

УВЕДОМЯВАМЕ  СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 69  И  ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2022-2023 ГОД. Е ДО 31.07.2022 Г. ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ  ОКОМПЛЕКТОВАНИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ  В  ОСЗ  ПЕЩЕРА И ОФИСИТЕ - БРАЦИГОВО И БАТАК .

 

НЕОБХОДИМО Е ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ С ВСИЧКИ ИМОТИ, КОИТО ПОЛЗВАТЕЛЯ/СОБСТВЕНИКА ЩЕ ПОЛЗВА ПРЕЗ СТОПАНСКАТА ГОДИНА С ОГЛЕД ПЪЛНОТАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ.

 

ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ДО 15.08.2022 Г. КАТО СЕ ОТСТРАНЯВАТ ГРЕШКИ И НЕПЪЛНОТИ ИЛИ СЕ ВПИСВАТ НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

                                                                                                

                                                                                                   

                                                                   ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

                                                                              Гр. Пещера

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик