Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение, относно снабдяването на местното население с дърва за огрев за настоящия отоплителен сезон

 

22-11-2022

Уважаеми жители на община Брацигово,

с настоящото съобщение предоставям информация, относно снабдяването на местното население на община Брацигово с дърва за огрев от временен склад на ТП ДГС - Пещера за отоплителен сезон 2022г. - 2023г.

 

     В общинска администрация град Брацигово към момента са постъпили 575 броя заявления от страна на жители на град Брацигово, желаещи да закупят дърва за огрев от временен склад на ТП ДГС - Пещера, като в сравнение с 2021г. - общият брой подадени заявления от страна на жители на града са били 172 броя. Всички заявления са изпратени за изпълнение максимално бързо до ТП ДГС - Пещера, като до момента има изпратени 20 броя списъци. Триста петдесет и седем /357/ броя домакинства в град Брацигово са вече снабдени с дърва за огрев за настоящия отоплителен сезон и 208 броя - подлежат на снабдяване. Кметове на кметства и кметски наместник в останалите населени места от община Брацигово организират изпращането на подадените заявления от страна на местното население и изпращат списъците до ДГС - Пещера за утвърждаване по компетентност. По данни от ДГС - Пещера към момента са снабдени общо 597 броя домакинства.  

     На територията на община Брацигово голяма част от местното население е снабдено с дърва за отоплителния сезон и чрез извършване на свободно добиване на дърва за огрев от горски територии - държавна собственост. 

     Общинското ръководство полага усилия и продължава да работи съвместно с ТП ДГС - Пещера за задоволяване нуждите на местното население и снабдяването с дърва за огрев за настоящия отоплителен сезон. Към момента на територията на община Брацигово снабдяването с дърва за огрев продължава.

 

 

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА  /П/

Кмет на община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик