Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

23-05-2023

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

Изх. No 08-08-56 / 23.05.2023г

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси" на община Брацигово. Администрацията на Община Брацигово е подготвила това съобщение,за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Брацигово и се публикуват в интернет страницата на община Брацигово.Ако в 14 дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то

на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел "Местни Приходи" при Община Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

Вид на задължението

1. 

АУЗД6303000199-1/26.04.2023г.

БОГДАН ПЕТРОВ   ШИЛЕВ

гр.Пловдив,ж.к.Тракия №244 вх.В ап.3ет.1  

ДНИ и ТБО

2.

АУЗД6303000198-1/26.04.2023г.

РАЙНА НЕДЯЛКОВА БЕКИРОВА

гр.Пловдив,ул."Авксентий Велишки" №5 ап.8ет.3

ДНИ и ТБО

3.

АУЗД6303000197-1/26.04.2023г.

СТЕФКА ДИМИТРОВА ПОПОВА

гр.Пловдив,ул."Белица"№7  ап.6 ет.3

    ДНИ и ТБО

4. 

АУЗД6303000196-1/26.04.2023г.

РОСИЦА МЕНЕВА СЛАВОВА

гр.Пловдив,бул."Свобода"№45     ет.5

ДНИ и ТБО

5.

АУЗД6303000194-1/26.04.2023г.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ

гр.София,ж.к."Илинден"№50 вх.1ап.8 ет.4

ДНИ и ТБО

6.

АУЗД6303000193-1/26.04.2023г

СТЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ГЬОШЕВА

гр.София  бул.Ал.Стамболийски"№239 вх.А ап.14 ет.5

   ДНИ и ТБО

7.

АУЗД6303000093-1/29.09.2021г.

   „ФИДА „ АД

гр.Брацигово,бул."Трети март"№77

ДНИ и ТБО МПС

 

Орган по приходите:

 

Антония Валентинова Димитрова-Мл.Експ."МДТ"

 

Дата на поставяне на съобщението:23.05.2023г.

 

Дата на сваляне на съобщението:06.06.2023г.


 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик