Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед №РД-467/08.12.2010 г.

 

08-12-2010
На основание чл.150, ал.1 от ЗУТ и Решение №ХІV, Протокол №4 от 28.09.2010 г. на Експертен съвет към Община Брацигово: Р А З Р Е Ш А В А М: Изработването на комплексен инвестиционен проект за обект: "ТВРетранслаторна станция "Брацигово-Кабено ел. захранване" в землището на гр. Брацигово, местност "Св. Спас" с цел захранване на Възлова станция "Брацигово". Васил Гюлеметов Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик