Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обява

 

22-08-2011

Иниациативен комитет при летовище "Розовски вриз" оповостява, че събирането на дарения за изкърпване с асфалт на дупките по пътя Розово - лет. "Розовски вриз" продължава.

Даренията се събират от:
- Георги Начков;
- Тодор Влахов;
- Кирил Сираков;
- охлана на лет. "Розовски вриз".

МОЛЯ ПОДКРЕПЕТЕ ИНИЦИАТИВАТА!

Изтегли:

Обява с изисквания към кандидатите

Приложения

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик