Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дати за прием на заявления във връзка с избори 2011

 

08-09-2011

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., Общинска администрация - Брацигово уведомява, че започва прием следните видове заявления:

1. До 12.09.2011 г.
• Декларация от граждани на друга държава-членка на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателния списък за изборите за общински съветници и кметове;

2. До 22.09.2011 г.
• Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна в изборите за президент и вицепрезидент и в изборите за общински съветници и кметове на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

3. До 08.10.2011 г.
• Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес на избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места;
• Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място на лицата, служебно заети в провеждането на изборите;
• Заявление-декларация за гласуване в определено населено място;

4. До 15.10.2011 г.
• Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци;

Желаещите да подадат съответните заявления следва да се обърнат към служба „ГРАО" в населеното място, където е постоянния или настоящия им адрес.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик