Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заключителна конференция по проект - Дневен център за възрастни хора с увреждания Брацигово

 

17-02-2012


На 17.02. от 14:00 часа в хотел „Стромон" Брацигово, Кметът на Общината приветства присъствалите на заключителната конференция по проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово", финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси". Гости на събитието бяха областния координатор на АСП - г-ца Цветанка Семерджиева, общински съветници, представители на Дирекция „Социално подпомагане" и граждани. Ръководителят на проекта запозна всички с изпълнението му, като подчерта че от 01.03.2012 г. се очаква услугата да стане делегирана държавна дейност.

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на информацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане. 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик