Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Отваряне на ценовите оферти в обществена поръчка с предмет: „Устойчиво развитие на Община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - СОУ „Народни будители

 

26-07-2012
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки

На 02.08.2012 година от 10:30 ч. в сградата на Младежки дом град Брацигово - заседателната зала ан Общински съвет град Брацигово ще бъдат отворени ценовите оферти /Плик 3/ на участниците в обществената поръчка с предмет: „Устойчиво развитие на Община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - СОУ „Народни будители", НУ"Васил Петлешков" и ОДЗ „Божура Фурнаджиева".

инж.Тодор Кръстев

Председател на комисията за оценка,

разглеждане и класиране на офертите

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик