Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Улесняват достъпа на хора с увреждания в Градски исторически музей - Брацигово

 

24-10-2012
 На 23.10.2012 г тържествено се откри подемно устройство в полза на хората с увреждания в Градски исторически музей - Брацигово. На церемонията присъстваха г-н Борис Хаджийски - директор Регионален исторически музей град Пазарджик, Общинското ръководство от Брацигово, представители на местната структура на хората с увреждания, граждани.

Основната цел на проекта реализиран съвместно с Агенцията за хора с увреждания е изграждането на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, посредством използването на добри практики и пълното прилагане на изсикванията на националното законодателство, напълно транспониращо Директивите на ЕС в областта на защитата от дискриминация и спазване на правата на хората с увреждания. След изпълнението на проекта е осигурен достъп на хора със специфични нужди при тяхното пространствено придвижване в Градски исторически музей ,  чрез изграждане на подемно устройство. Това спомага за тяхното социално интегриране в общината и промяна в нагласите на обществото.

Проектът е на стойност над 48 000 лева сподели директорът на ГИМ Брацигово г-жа Екатерина Дамянова. Според нея по-трудно  е самото идване на хората с увреждания до музея, поради което се предвижда през идващата 2013 г. ГИМ Брацигово да кандидатства за направата на  рампа за придвижване  до самия вход на сградата, както и изграждане на тоалетна с необходимите съоръжения за тях.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик