Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение от отдел „ТСУ и А”

 

17-07-2009
Съобщаваме Ви, че е изработен проект за ПУП- ПР /план за регулация/за промяна предназначението на парцели №№IV-1276,V-1275,VI-РПК кв.50 по плана на гр.Брацигово по молба от Костадин Петров Чомпалов. Проектът се намира в отдел „ТСУ и А” при Община Брацигово на ул.“Ат. Кабов”№ 6, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица. Изисквания и възражение по проекта се правят пред отдел ТСУ и А при Община Брацигово в 14-дневен срок от датата на съобщаването.Съобщението качено в Интернет на 17.07.2009г. Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик