Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Читалища

ЧИТАЛИЩАTA В ОБЩИНА БРАЦИГОВО.

Читалища и читалищна дейност.

На територията на община Брацигово функционират седем читалища - по едно във всяко населено място.

Читалище "Васил Петлешков - 1874"
Към най- голямото читалище в община Брацигово функсционира библиотека с над 43 938 регистрационни единици обособени в три специализирани отдела. Тук могат да се намерят и 8 периодични издания. Структурата и е: читалня, заемна със свободен достъп и две фондохранилища. Обслужва 617 читатели.
В момента се работи по въвеждането на електронен каталог. За целта са закупени три броя компютърни системи, които са инсталирани в Справочен отдел с осигурен достъп към интернет. Към читалището има курсове по пиано, художествено слово и народни танци.
През месец декември 2004г. тъжествено беше отбелязана 130-годишнината на читалището.
В най - голямото читалище на общината отскоро се работи в посока разработване на проекти и обмяна на опит с други културни центрове, за привличане на допълнителни средства и осигуряване на нови форми и дейности, подобряване обслужването на гражданите и адаптиране към новите условия на работа. Това е положителна тенденция, която вдъхва оптимизъм за бъдещето на читалището като традиционно средище на духовния живот в нашата община.

Читалище "23-ти април 1876 г. - 1909" - с. Равногор
В него работи библиотека с повече от 9 000 тома, която обслужва 225 читатели. Към читалището функционира самодейна фолклорна група от 15 човека. Тя взима активно участие във всички традиционни чествания в село Равногор.

Читалище "Просвета - 1911" с. Розово
Тук библиотечния фонд е от 9560 тома, които се ползват средно от 412 читатели. Във самодейната фолклорна група към читалището участват 34 човека. Със своите автентични носии и сполучливо пресъздаване на традиционни обичаи, самодейците от село Розово многократно печелят призове на различни събори и надпявания. Тази година, на събора в м. "Цигов чарк" групата спечели правото да участва на фестивала в гр. Копривщица, където ще бъде единствен представител от общината.

Читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1929" - с. Исперихово
Културно-просветното дружество развива своята дейност в най- голямото село от състава на Брациговска община.
Към читалището функционира библиотека с 12 401 тома, която обслужва средно по 144 читатели годишно.
Многообразна и пълноценна е и самодейността на жителите на с.Исперихово, която през последните години се конкретизира в няколко направления:
- детска самодейност - функционира танцов състав „Испериховче";
- самодейност за възрастни - група за стари градски песни „Детелина";
- работа по проекти -разработени два проекта към Министерство на Културата за съфинансиране на дейности, един проект към „Глоб@лни библиотеки", съществуват разработени проекти, които очакват финансиране;
- публични изяви - редовно участие във фестивала на старата градска песен в Пловдив - „Нежни чувства", в събора на с.Дорково, в събора на с.Радилово, в ежегодния преглед на художествената самодейност в общинския център Брацигово, записи в телевизия „Евроком -Пловдив" и национална телевизия СКАТ и др";
Читалището осъществява своята дейност по предварително изготвен културен календар за съответната календарна година изработен съвместно с всички действащи институции в населеното място - кметство, училище, детска градина, пенсионерски клуб, църква.

chitalishte-isperihovo.bratsigovo.eu 

Читалище "Съгласие - 1902" - с. Козарско
Тук библиотеката разполага с близо 11 000 тома и се ползва средно от 154 читатели. В читалището основна роля играе самодейния състав за "Стари градски песни", който взима участие във всички местни и общински празници. Групата от с. Козарско многократно взима участие и в регионалните прегледи в гр. Пловдив.

Читалище "Никола Йонков Вапцаров - 1903" - с. Бяга
Във читалищната библиотека се намират близа 12 000 тома, които се ползват от 280 читатели. Тук самодейците участват в състав за художествено слово и вокална група.

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик